Mgr. Zuzana Koudelková


Mgr. Zuzana Koudelková, Čísla a ukazatele

Objem zakázek

  • Týdně přijmu cca 5 zakázek
  • Týdně průměrně přeložím 35 normostran
  • Týdně průměrně tlumočím 10 hodin

Moje kapacita

  • Maximálně přeložím 8 normostran za den
  • Maximálně tlumočím 8 hodin za den

Poznámka

Objem denní práce není pevně daný. Kapacita na překlad závisí především na tématu a odbornosti daného textu.

Složení mých zákazníků

  • Pro 6 stálých zákazníků překládám 50% svojí produkce
  • Pro 5 stálých zákazníků tlumočím 60% svojí produkce
Reklama:

Jazykové weby