Mgr. Zuzana Koudelková


Mgr. Zuzana Koudelková, Vzdělání a praxe

Moje praxe

 1. 2012 - dosud: Tlumočení.
  Spolupráce s Knihovnou Václava Havla, Univerzitou Karlovou, mDevCamp, PEFC ČR, SNN ČR a dalšími firmami, organizacemi a agenturami.

 2. 2012 - dosud: Překlady.
  Spolupráce s Techloop.io, Elizabeth Pharmacon, Univerzitou Karlovou, GANT Central Europe, Tanečními aktualitami a dalšími firmami, organizacemi a agenturami.

 3. 2009 - 2014: Soukromá výuka angličtiny a ruštiny.

Moje jazykové vzdělání

Vystudovala jsem překladatelství a tlumočnictví angličtiny a ruštiny na Univerzitě Karlově v Praze a jsem také úspěšnou absolventkou prestižního postgraduálního kurzu evropského konferenčního tlumočení (EMCI).

Užší kontakt s anglojazyčným prostředím a britským vzdělávacím systémem jsem získala už na gymnáziu, kdy jsem byla vybrána na výměnný pobyt na střední škole Blundell's scho­ol. Ještě při střední škole jsem se také stala držitelkou certifikátu CAE s nejlepším možným hodnocením.

V rámci magisterského studia jsem vyjela na studijní stáž do Sheffieldu a také do Moskvy. V průběhu postgraduálního kurzu EMCI jsem měla možnost získat další zkušenosti i na krátké stáži v evropských institucích v Bruselu.

Moje vzdělání

 • postgraduální kurz evropského konferenčního tlumočení pořádaný Univerzitou Karlovou ve spolupráci s Evropskou komisí a Evropským parlamentem
 • magisterské studium programů Tlumočnictví: čeština – angličtina a Tlumočnictví: čeština – ruština na Univerzitě Karlově v Praze
 • bakalářské studium programů Mezikulturní komunikace: čeština – angličtina a Mezikulturní komunikace: čeština – ruština na Univerzitě Karlově v Praze

Semináře a konference

 • kurz Juridikum pro překladatele právních textů pořádaný Právnickou fakultou Univerzity Karlovy v Praze (angličtina a ruština)

Moje zahraniční zkušenosti

 • tlumočnická stážinstitucích Evropské Unie v Bruselu v rámci kurzu EMCI
 • semestrální studijní pobyt na University of Sheffield ve Velké Británii – překlady z češtiny do angličtiny, překlady z ruštiny do angličtiny, lingvistika
 • semestrální studijní pobyt na Moskevské státní lingvistické univerzitě – překlady z češtiny do ruštiny, překlady a tlumočení z ruštiny do angličtiny, ekonomie, historie
 • trimestr na střední britské škole Blundell's scho­ol – studium angličtiny, francouzštiny a historie

Můj největší překladatelský úspěch

Ráda vzpomínám na překlad textů pro výstavu Pjotra Pavlenského pořádanou Karlín Studios. Šlo o rozsáhlou zakázku, na kterou bylo málo času. Důležitější však je to, že jsem mohla využít kreativitu a zároveň čerpat ze svých znalostí z oblasti práva, protože součástí výstavy byly i různé soudní obsílky, policejní protokoly a výpovědi svědků.

Mé nejlepší tlumočení

K nejprestižnějším tlumočnickým zakázkám řadím tlumočení besed v Knihovně Václava Havla. Pokaždé šlo o inspirativní setkání s významnými osobnostmi. Velmi si vážím i četných pozitivních ohlasů z řad laické i odborné veřejnosti.

Reklama:

Jazykové weby